Проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПРЧР 2021-2027 за обществено обсъждане

Управляващият орган на ПРЧР 2021-2027 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. Срокът за получаване на коментари е 7 дни.

Коментарите може да изпращате на следния адрес: hrdop2021-27@mlsp.government.bg.

ИГРП 2023 е достъпна за изтегляне отТУК.