„РОДОПСКО-ЕГЕЙСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ“, ФИНАНСИРАНО ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020

Бенефициери по проекта са Смарт Трип ЕООД - Водещ бенефициер (България) и Ес Пи Сейлинг Сингъл Мембър (Гърция).

Общият бюджет на проекта е 460 317,00 €, от които финансирането от ЕФРР е 254 325,14 €, а национално съфинансиране – 44 880,91 €. Собственият принос на бенефициерите е 161 110,95 €.

Основната цел на проекта е създаването на съвместен туристически продукт на бенефициерите, който ще предложи на клиентите най-доброто от двете дестинации – планински и морски туризъм, като повиши конкурентоспособността на две новосъздадени предприятия, чрез увеличаване на техния производствен капацитет и подпомагане на достъпа им до нови пазари.

И двамата партньори работят в сектора на устойчивия туризъм, като в същото време основните им дейности не се припокриват, а се допълват. Водещият партньор Смарт Трип ООД извърши преустройството на съществуваща жилищна сграда, разположена в село Широка Лъка, община Смолян, България. Партньорът, SP Sailing Single Member P.C., ще закупи круизна яхта, която да се използва за предлагане на чартърни услуги в рамките на акваторията/териториалните води на островите Самотраки и Тасос и Цикладите. Създаденото партньорство ще използва принципа „действайте и работете заедно” не само на ниво проект, но и след като инвестицията е факт.

Проектът помага за придобиването на необходимите инструменти, за да стартират двете фирми и да поддържат успешен бизнес, като инвестират по-голямата част от бюджетите си в инфраструктура и активи, което подобрява тяхната конкурентоспособност и спомага за позиционирането им на пазара. Целевите експортни пазари са всички страни от ЕС, САЩ и Азия.

Въпреки че конкуренцията е висока, и двамата партньори ще предложат иновативен продукт и нов начин за достъп до него. В проектната идея е заложено разработването на иновативен модел на туристически услуги с въвеждането на „таймшеринг опции“.

В допълнение към инвестиционните дейности Проектът предвижда съвместно разработване на маркетингови инструменти с цел популяризиране на инициативата, привличане на клиенти и поддържане на бизнес резултатите. Създаден е съвместен екип за сътрудничество и изграждане на капацитет, споделяне на ресурси, най-добри практики и трансфер на утвърден опит на национално и трансгранично ниво.

Резултати:

  • Реконструирана съществуваща къща и готова за предлагане и експлоатация със споделено време;
  • Закупена яхта. Компанията предлага чартърни услуги, включително чрез таймшеринг опции;
  • Разработен съвместен продукт и създадена платформа за онлайн резервация и плащане;
  • Популяризирани нови продукти и услуги. Създадени условия за развитие на бизнеса;
  • Създадени 5 нови работни места;
  • Създаден иновативен бизнес модел;
  • Широко популяризиране на програмата: „Интеррег V-A Гърция-България“ 2014-2020 г.;
  • Осигурена популяризация и прозрачност на резултатите от проекта: „Решения, базирани на споделена икономика, в трансграничния устойчив туризъм“.

Информация за Програма „ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България, 2014-2020” - http://www.greece-bulgaria.eu

Информация за проект „Решения, базирани на споделена икономика, в трансграничния устойчив туризъм“ - www.rodope-aegean.com

Контакти на бенефициерите:
е-mail: smart.trip.bg@gmail.com

https://spsailing.com/#homepage