В Ловеч се проведе Регионалната дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападния район за развитие

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова приветства като домакин участниците в Регионалната дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападния район за развитие. Срещата се проведе на 23 ноември 2022 г. в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Първият панел бе посветен на децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината. Екипът на ОИЦ-Ловеч взе участие в Регионалната дискусия.

Темите разискваха заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян, членовете на УС на Сдружението Десислава Тодорова - кмет на община Борован, Златко Живков – кмет на община Монтана, Калин Каменов – кмет на община Враца. В дискусията участваха още Георг Спартански, кмет на Плевен, д-р Красимир Джонев, кмет на Летница, Иван Аспарухов, кмет на Мездра и др.

В следобедния панел участниците бяха запознати с напредъка по програмите с европейско финансиране през новия програмен период 2021-2027 г.. В дискусията участваха заместник-министърът на земеделието Георги Събев, Десислава Георгиева - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Наталия Ефремова – заместник-министър на труда и социалната политика, Галина Симеонова - главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда", Стоян Канатов - ръководител  Секретариат България – Сърбия, и Райна Попова - държавен  експeрт в отдел “Програми Интеррег”, МРРБ. Някои от панелистите се включиха онлайн.