Стартиране на процедура за обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет „Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България (България – Сърбия, България – Република Северна Македония и България – Турция).  

Крайният срок за подаване на оферти е 23.01.2023, 17.00 ч. местно време.

Тръжното досие е приложено тук.