Със 715 000 лева видинска фирма си закупи нови машини

Видинска фирма, чиято продукция е основно за износ, главно за Германия, си закупува нови машини за производството с реализацията на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ, която дружеството получава е в размер на 714 786 лева, собственият принос на фирмата е 476 820 лева.

Проектът е по процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия, фирмата-бенефициент е средно предприятие. Още десетки видински фирми са получили европейско финансиране по тази процедура.

През 2023 година по новата програма за бизнеса "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 е предвидeна подкрепа за производствения капацитет на фирмите, чрез процедура "Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите". Одобрените предприятия ще могат да придобият машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с подобряване на производствените процеси. Интензитетът на финансовата подкрепа ще е 50 %, като проектните предложения трябва да са в границите между 50 000 лева и 150 000 лева.

Съгласно проекта на ИГРП на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 процедурата за подобряване на производствения капацитет за семейните фирми и предприятията от творческите индустрии и занаятите се очаква да се отвори през есента на 2023 година.  Екипът на Областен информационен център-Видин ще популяризира тази процедура, както и всички релевантни за област Видин възможности за подкрепа на бизнеса.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201

E-mail: ts.tsenkov@eufunds.bg

www.eufunds.bg