Анализ на установените от Одитния орган нередности, докладвани на Европейската комисия през 2022 г.