УО на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 ще проведе разяснителна кампания по процедури „За по-добро бъдеще“ и „Подкрепа“

Целта на планираната разяснителна кампания е да се предостави информация, за начина на кандидатстване, специфичните цели на двете процедури, условията за допустимост на кандидатите и проектните дейности и допустимите разходи за тях.

Допустими кандидати по двете процедури са:

  • Държавни институции, които изпълняват определени социални функции на държавата, свързани със социално включване и социална закрила на уязвими групи,
  • Общини,
  • Лицензирани доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на доставчиците на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ)

24.07.2023 г. – Информационен ден за бенефициенти по процедура „За по-добро бъдеще“ – от 10:00 часа

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkfuuqqDMuGdUTHviQW3-dHgJ2rzUa3XwU

25.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „Подкрепа“ – от 10:00 часа

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIod--prTMjG9Be0qKiKiRe1uLbfpsLQXTf

27.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „За по-добро бъдеще“ – от 14:00 часа

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAsfuCtrjkrG9wzURlj6__IAInW_Up6tZ-M

28.07.2023 г. - Информационен ден за бенефициенти по процедура „Подкрепа“ – от 14:00 часа

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArc--urDMvH9wlMxIz4f9QOHH7sAftjMmx

Продължителността на срещите ще е в рамките на два часа.