ОИЦ – Стара Загора участва в разяснителна среща по процедурата за оборудване на STEM центровете в училищата

ОИЦ – Стара Загора участва в разяснителна среща по процедурата за оборудване на STEM центровете в училищата

Днес, 19.07.2023 г. експерти на ОИЦ – Стара Загора участваха в информационна среща, част от разяснителната кампания на Министерството на образованието и науката във връзка с процедурата по кандидатстване за средства за оборудване на STEM центровете в училищата, която се проведе в Стара Загора. Във форума участваха директори и учители от държавни и общински училища от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Кърджали и Хасково. Сред присъстващите беше началникът на Регионалния инспекторат по образование в Стара Загора Татяна Димитрова, заместник-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова и началникът на отдел "Образование" в местната администрация Станимира Димитрова.

Пред участниците директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров представи основните изисквания за проектите, начините за кандидатстване и отговорите на най-често задаваните въпроси. От презентацията стана ясно, че до 2026 година в 2271 училища в страната ще бъдат изградени STEM центрове. След подаването на концепциите за изграждане на STEM среда следва етап на подаване на проекти с описание на конкретното оборудване, за което се кандидатства. Концепциите и проектните предложения ще се подават от кандидатстващите училища през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

Средствата за изграждане на училищни STEM центрове са повече от 500 млн. лв. и те ще бъдат разпределени в зависимост от броя на учениците. Най-малките проекти ще бъдат на стойност до 50 000 лева, а най-големите до 600 000 лева. Пет са направленията, по които могат да бъдат изграждани STEM центрове - Природни науки, Математика и информатика, Роботика и киберфизични системи и Зелени технологии и 3D технологии.  Всяко училище може да избере едно, няколко или всички от посочените направления, в зависимост от профила на училището и специфичните нужди.

Националният STEM център предоставя информация и консултации на училищните екипи, които подготвят проектни предложения, като за целта е открита и гореща телефонна линия за по-оперативна връзка и по-бързо намиране на решение на различните казуси. Официалната страница е на адрес: https://stem.mon.bg/