Календар за комитетите за наблюдение за периода септември – декември 2023 г.