Управляващият орган на Програма развитие на човешките ресурси публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

С цел осигуряване на навременна информация и публичност сред заинтересованите страни, съгласно изискванията на чл. 26 на ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище на електронна поща: hrdop2021-27@mlsp.government.bg в срок до 26 октомври 2023 г., включително.

Файлови документи