По ОПРР във Велико Търново беше обновен Музеят „Възраждане и Учредително събрание“

Екипът на Областен информационен център - Велико Търново взе участие в официална церемония по „Откриване на обект“ във връзка с приключване на проект BG16RFOP001-1.009-0006-C01 „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. След събитието бе дадена заключителна пресконференция от ръководителите и изпълнителите на проекта за реализацията на заложените в него дейности.

Лентата на обновената сграда беше прерязана от зам.-кмета проф. Георги Камарашев и ръководителя на проекта Мариела Цонева, директор на дирекция „Проекти и програми“ в Община Велико Търново. На откриването на присъстваха и директорът на дирекция „Строителство и устройство на територията“ инж. Динко Кечев, директорът на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ Нелина Църова, директорът на Регионалния исторически музей в старата столица д-р Иван Църов, представители на фирми и институции и журналисти.

Емблематичната за Велико Търново сграда е реконструирана със средства в размер на 3,2 млн. лв., от които над 2,3 млн. лв. са европейска финансова помощ, 730 хил. лв. финансиране чрез инвестиционен кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ и собствен принос на Община Велико Търново, като бенефициент по проекта, в размер на 166 хил. лв. Ремонтът на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ започна през септември м. г. и трябваше да продължи до началото на май т. г., но непредвидени обективни обстоятелства, инфлацията и индексация в бюджета забавиха завършването на проекта.

Сградата е построена от майстор Колю Фичето през далечната 1872 г. и е обявена за паметник на културата с национално значение през 1965 г. С изпълнението на проекта са подменени всички прозорци на сградата, изцяло са възстановени фасадните орнаментите и украса, ремонтиран е покривът, монтирани са нови улуци, извършена е подмяна на вътрешните настилки и облицовки и реновиране на интериора, монтирани са нова отоплителна, вентилационна и осветителна системи, внедрени са мерки за енергийна ефективност. Изградена е и съвременна достъпна среда за хората в неравностойно положение. По предходен проект, също финансиран по ОПРР 2014-2020, беше направена и модернизация на площадното пространство пред сградата.

С обновяването и реновирането на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ се осигурява съвременна среда за опазване на експозициите, повишава се интересът на туристите и се допринася за цялостното подобряване на културната среда и инфраструктура в старата столица.

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt