ОИЦ-Габрово се включи в семинар по проект на Габровската търговско-промишлена палата

Заключителен семинар по проект RAW: „Повишаване на осведомеността за ефективното управление на отпадъците“, финансиран по програма „Еразъм+“

Знаем ли кои отпадъци могат да се рециклират и кои – не? Какъв отпечатък върху климата има използването на 1000 листа принтерна хартия? – това бяха част от въпросите, на които участниците получиха отговор на заключителния семинар по проект RAW: „Повишаване на осведомеността за ефективното управление на отпадъците“, проведен на 29 ноември 2023 г. в Габрово.  Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България, а водеща организация е Търговско-промишлената палата в Катовице, Полша.

Семинарът беше открит от Областния управител на област Габрово г-жа Мария Башева. В своето приветствие към участниците тя подчерта важността на разглежданата тема и в бъдеще, сподели малко известни исторически факти за „управление“ на отпадъците в миналото.

Присъстващите се запознаха със създаденото Ръководство и приложението за мобилни телефони, които са разработени по проекта. Приложението все още е само на английски език, но до края на годината ще бъдат създадени и версиите на другите езици на партньорите – полски, български, португалски, турски, испански. В него, освен че ще може да научим много полезни практически неща за управление на отпадъците от различна гледна точка – население, публични власти, бизнес, проектиране на изделията и т.н., ще може да създадем стратегия за управление на отпадъците, както и под формата на игра да видим какъв е отпечатъкът върху климата при различни наши действия.

Бяха споделени добри практики на Община Габрово по пилотната инициатива за енергийна общности и проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран от програма „Околна среда“ 2014-2020.  Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“ запозна с възможностите за подкрепа на бизнеса като част от Europe Enterprise Network. Участниците се запознаха и с възможността общини и регионални власти да подават предложения за малки проекти за управление здравето на почвите по проект HuMUS. Особен интерес предизвика и представянето на дейността, множеството инициативи, както и съвместните проекти с Община Габрово на CLEANTECH България.

В неформална обстановка участиците имаха възможност да обменят идеи, да разговарят за съвместни дейности.

Материали и презентации на семинара:

Проект RAW: Повишаване на осведомеността относно ефективното управление на отпадъците

Енергийна общност Габрово

Добри практики и инициативи на Cleantech България

Добри практики за повишаване осведомеността относно ефективното управление на отпадъците на РИЦ „Амбициозно Габрово“

Проект HuMUS – покана за представяне на проектни предложения

Знаем ли как да рециклираме правилно?

RAW Приложение:

Link for Android devices: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.raw
Link for iOS devices: https://testflight.apple.com/join/ALNxQKvz