Община Велико Търново надгражда здравни и социални услуги в подкрепа на най-уязвимите групи

Община Велико Търново доразвива и надгражда интегрираните здравни и социални услуги за пълноценен и качествен живот на най-уязвимите групи в обществото. Това става с удължаване на проекта „Грижа в дома“, чрез който хора с увреждания или такива в невъзможност да се обслужват сами, ще продължават да получават здравна, социална, психологична и др. индивидуална подкрепа в домашна среда. Средствата за удължаването и надграждането на проекта за грижа в дома са осигурени по линия на Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Вече е подписано и допълнителното споразумение към договора за отпускане на безвъзмездната финансова помощ.

Благодарение реализацията на на проекта над 330 възрастни жители в общината в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания ще получават комплексни социални грижи. За тях ще се грижат назначени от общината социални работници, психолози, медицински сестри, домашни санитари, шофьори. С проекта се постига и осигуряване на заетост – 105 са назначените лица, които пряко се ангажират с подкрепа за хората от уязвимите групи.

Социалният проект „Грижа в дома в община Велико Търново“ стартира през ноември 2022 г., като старата столица беше сред първите четири общини в България, които реализират мерки по новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. С изпълнението и надграждането на дейностите по проекта, хората от най-уязвимите групи ще получават навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности. Това включва почасови мобилни услуги за здравна и социална грижа в дома, психологическа подкрепа, медицински консултации при необходимост, превенция и профилактика на здравето. Продължава и изпълнението на патронажната грижа - доставка на храна, хранителни продукти и такива от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и др.

 

 

Областен информационен център - Велико Търново

бул. България №24

тел: 062 / 620 072

https://www.facebook.com/oic.vt