ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "РАЗВИТИЕ И ЦЕЛОГОДИШНО ПРЕДЛАГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ В СРЕДНИТЕ РОДОПИ"

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0072 "Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи" на водещ партньор Регионално сдружение на научно-технически съюзи ще се проведат както следва:

- Златоград, 13 март 2024 г. от 11:00 ч. в зала в Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Златоград;

- Чепеларе, 15 март 2024 г. от 11:00 ч. в зала в Общинска админстрация - Чепеларе, ул. Беломорска 44Б, гр. Чепеларе;

- Смолян, 21 март 2024 г. от 11:00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян.

Резюме на Концепцията:

Концепцията включва инвестиции в 7 разнообразни по характер туристически обекта/продукта, намиращи се в общините Чепеларе, Смолян и Златоград.

Общата цел на концепцията е да диверсифицира туристическото предлагане в Родопите, както и да удължи туристическия сезон извън традиционно силните.

Партньорите, които ще реализират всяка от инвестициите са носители на собственост или права върху съответните обекти или са носители на идеите и експертизата за реализирането на туристическите продукти. Всеки от партньорите се ангажира и с дългосрочната експлоатация и поддръжка на изградената инфраструктура и закупено оборудване.

И през двата основни туристически сезона - летен и зимен, променливите метеорологични условия често възпрепятстват туристите, посетили региона да изпълнят предварителната си програма за ски-спортове или планински преходи. Недостатъчно е предлагането на занимания извън пистите и планината. Необходимо е да се създадат атракции, които да "запълват" свободното време на туристите в населените места, в които са отседнали и които могат да използват при неблагоприятни метеорологични условия.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqOgIpu22t64vPZ_A6dFHfy-Xw4lRSMWDOm1D9XbU9IWqiGg/viewform

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 827.