Обществени обсъждания на КИТИ "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград"

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0156 "Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност" на водещ партньор Община Смолян ще се проведат както следва:

- Смолян, 11 март 2024 г. от 11:00 ч. в зала 247 на Общинска администрация - Смолян, бул. „България“ 12, гр. Смолян;

- Баните, 12 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация - Баните, ул. "Стефан Стамболов" №3, с. Баните;

- Златоград, 13 март 2024 г. от 10:00 ч. в зала в Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Златоград;

- Чепеларе, 15 март 2024 г. от 10:00 ч. зала в Общинска админстрация - Чепеларе, ул. Беломорска 44Б, гр. Чепеларе;

Резюме на Концепцията:

Настоящото проектно предложение обединява 9 партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в Област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград.

В концепцията са обединени разнообразни по вид интервенции, които се допълват, за да създадат условия за предоставяне на качествен многообразен туристически продукт за посетителите на региона чрез опазване и оползотворяване на местните природни и културно-исторически ресурси.

Предвидени са дейности по устойчиво използване на природните ресурси: създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово; укрепване на част от свлачището в района на Смолянските езера, където е планирано и изграждане на вело-трасе; маркиране и облагородяване на туристически маршрути.

Включени са и дейности по опазване на културно-историческото наследство: обновяване на РИМ-Смолян и създаване на дигитален център; реновиране на паметника Родопската Шипка; реставриране и обновяване експозицията на Згуровски конак в с. Широка лъка.

С изпълнението на концепцията се създават условия за съчетаване на културния туризъм с балнеотуризъм: създаване на Презентационен център и реновиране на минерална баня в с. Баните и Център за балнеотуризъм в с. Ерма река.

Предвидени са допълнителни мерки за насърчаване на туризма и свързаността, облагородяване на населените места, реконструкция на ул. Смолянски езера, закупуване на екологосъобразни превозни средства и зарядни станции, осигуряване на съоръжения за спорт и отдих, интерактивни тур. информац. материали, организиране на ежегоден Орфеев фестивал и дуално обучение на ученици.

В проекта е включен основен ремонт на път III-868 Рудозем-Смолян.

Планирани са и мерки за осигуряване на заетост и обучение на млади хора/неaктивни лица за работа в дигитален център в РИМ-Смолян, Презентационен център в с. Баните и балнеоцентъра в с. Ерма река.

Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgdaE4W_ojTJV7zPj5pCP9gEUGqf1KBbcQCKiCNmujs0ILlg/viewform

Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 827.