ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "УСТОЙЧИВО ЕКОЛОГИЧНО И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ"

Обществените обсъждания на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-117 "Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област" на водещ партньор Община Рудозем ще се проведат както следва: 

- Рудозем, 14 март 2024 г. от 10:00 ч. в зала в Общинска администрация - Рудозем, бул. „България” № 15, гр. Рудозем;

- Мадан, 14 март 2024 г. от 13:30 ч. в зала в Общинска администрация - Мадан, ул. "Обединение" 14, гр. Мадан;

- Неделино, 19 март 2024 г. от 10;30 ч. в зала в Общинска администрация - Неделино, ул. "Александър Стамболийски" 104, гр. Неделино;

- Девин, 20 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” № 1, гр. Девин;

- Борино, 22 март 2024 г. от 10:30 ч. в зала в Общинска администрация - Борино, ул. "Христо Ботев" №1, с. Борино.

Резюме на Концепцията:

Настоящата Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции обединява следните общини: Община Рудозем, Община Мадан, Община Неделино, Община Девин и Община Борино. Всички те се обединяват около една цел и тя е постигане на екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област.

Като партньори са привлечени и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Професионална гимназия по електротехника - гр. Девин и асоциирани партньори - работодатели. Партньорите в концепцията са обединени около решаването на общи проблеми и полагането на усилия в посока подобряването на икономическото и социално развитие на региона.

Предвидени са следните мерки:

- Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общините Неделино и Борино;
- Мерки за превенция и управление на риска от наводнения на територията на общините Рудозем, Мадан и Девин;
- Мерки за развитието на туризма - предвидени са на територията на всички общини;
- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност на територията на общините Рудозем, Мадан и Борино;
- Мерки за подобряването на здравната инфраструктура на територията на Община Девин;
- Мерки за подобряване енергината ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Мадан;
- Мерки за насърчаване на заетостта и развитието на умения на територията на общини Рудозем, Неделино, Девин и Борино;
- Мерки за социално включване и равни възможности на територията на община Борино и община Мадан;
- Мерки за насърчаване на младежката заетост на територията на община Мадан.
- Мерки за подобряване връзката на образованието с пазара на труда на територията на община Девин.
 
Приканваме ви да попълните онлайн анкетата за КИТИ „Устойчиво екологично и социално-икономическо развитие на селските общини в Смолянска област“ на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAN_SCDP1-SLk_9dz7is3-fGINLv1_8Q_-WQ_vt8UhrVB_Uw/viewform
 
Всеки, който има препоръки или възражения, може да ги изпрати на електронната поща на ОИЦ - Смолян (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: oicsmolyan@gmail.com или 0301 888 05; 0879 999 827.