Включи се в инициативата „Срещи с ИСУН“

Ние, от екипа за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярваме, че активната комуникация с Вас е от ключово значение за общите ни успехи. В тази връзка стартираме инициативата „Срещи с ИСУН“, с която целим да създадем мрежа от активни потребители на системата, с които да обсъждаме различните функционалности, затрудненията, които срещате и начини, по които да намалим административната тежест и да подобрим не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС. Инициативата ще се провежда текущо в различни градове, а участието в нея ще бъде безплатно за всички желаещи. Срещите ще бъдат предварително организирани, а конкретните теми ще бъдат съобразени с Вашите отговори на настоящата анкета и с актуалните нововъведения в ИСУН. Ако решите да се присъедините към инициативата, своевременно ще получавате информация за темите и графика за провеждане на срещите в избрания от Вас град.
Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече. Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече.

Линк към анкетата

До скоро!

ЕКИП ИСУН