Политиката на сближаване на ЕС означава за България доверие, напредък и бъдеще

„33,3 млрд. лева, инвестирани в над 50 хил. проекта, преoбразени градове и хиляди човешки съдби, променени към по-добро. Политиката на сближаване на ЕС означава за България доверие, напредък и бъдеще. Доверие в европейското партньорство и помежду ни, видим икономически напредък и сигурно бъдеще за следващите поколения“. Това послание отправи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се проведе в гр. Пловдив. Там той обяви старта на информационна кампания, която ще представи постиженията на Политиката на сближаване в България и ще отвори широк обществен диалог за ползите от нея.

Участие в организираната от БТА конференция взе и Иван Иванов, директор на Централното координационно звено за управление на средствата от ЕС, както и представители на управляващите органи на програмите – Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, Галина Симеонова, главен директор в Министерство на околната среда и водите, и Радослав Ризов, главен директор в Министерство на иновациите и растежа.

Европа за нас е общ дом, споделени ценности и култура, сигурност и гаранция за просперитет – обществен и икономически. Трябва да знаем обаче, че Европа не е даденост, а отговорност, която трябва да отстояваме солидарно и ежедневно. Днес, 74 години след Декларацията на Робърт Шуман обединена Европа няма алтернатива за мир и благосъстояние на своите граждани“, категоричен бе Мартин Дановски.

Той представи редица ключови постижения на Политиката на сближаване в България от 2007 г. насам, сред които: осигурена заетост на почти 89 000 неактивни и безработни лица над 30 г. и близо 115 000 подкрепени безработни и неактивни младежи до 29 г.; почти 75 000 деца, включени в мерките за деинституционализация, превенция и подкрепа на ранното детско развитие;  над 820 реновирани защитени жилища; над 205 000 граждани в неравностойно положение, получили достъп до подобрени социални услуги; над 1 100 реновирани училища в цялата страна, в резултат на което над половин милион ученици и младежи учат в подобрена образователна среда; над 22 000 осъществени ученически практики; 16 изградени високотехнологични научни комплекса, в които са привлечени почти 400 нови изследователи; над 550 реализирани проекта за внедряване и развитие на иновации в предприятията; над 2 600 предприятия с разширен производствен капацитет; над 29 000 предприятия, подкрепени за да преодолеят последствията от пандемията от Covid-19; извършена мащабна дигитализация на услугите, предоставяни от администрацията на гражданите и бизнеса, като е подкрепено дигитализирането на малко над 4 000 административни услуги; 79 реновирани центъра за спешна медицинска помощ; над 100 модернизирани културни обекта;  близо 5 000 000 кв. м. реновирани зелени площи в градовете; 1 600 хектара засадени нови гори; намалени с над 700 хиляди тона годишно депонирани битови отпадъци; подобрена ВиК инфраструктура, от която се ползват около 3,6 млн. души; 375 км реновирани ж.п. линии и 8 реновирани  ж.п. гари; 380 км новоизградени и над 1 700 км реновирани пътища; над 450 км ремонтирани линии на градския транспорт в българските градове; над 640 доставени екологични превозни средства; удължена с 33 км. метролинии мрежа на софийското метро и 32 изградени метро станции.

„Преобразяването на страната ни стана възможно благодарение на усилията на цялото общество, но и с безценната подкрепа на Политиката на сближаване на ЕС“, каза още Мартин Дановски.