Покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган) в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Република Турция(Национален орган) на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027 обявява стартирането на подбор по Покана 1 на Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027.

Поканата за разработване и представяне на пълни проектни предложения е насочена към кандидатите, чиито концепции са успешно преминали първия етап на Покана 1 и са включени в списъка с идентифицирани проектни идеи (основен и резервен списък), станал част от Териториалната стратегия.

Проектните идеи допринасят за изпълнението на Специфична цел 1 на Териториалната стратегия „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж въз основа на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“, която е насочена към следните сфери на интервенция:

- Конкурентоспособност и бизнес среда;

- Дигитализация и климатична неутралност на местната икономика;

- Пригодност за заетост и адаптивност към пазара на труда;

- Туризъм;

- Екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал.

В рамките на настоящата покана, проектните идеи, успешно преминали първата фаза на Покана 1, следва да бъдат доразвити в пълни проектни предложения по отношение на техния работен план и бюджет. Приложеният по-долу пакет за кандидатстване допълва Ръководството за кандидатстване с концепции, публикувано на 22 май 2023 г., като предоставя важни насоки и допълнителна информация, обхващащи етапите от разработването на пълното проектно предложение до сключването на договор за финансова подкрепа.

Общият бюджет на поканата е 13 423 529 евро.

Крайният срок за подаване на пълните проектни предложения е 13 август 2024 г. 17:00 EEST

Информация за поканата и пълният пакет документи за кандидатстване можете да намерите по-долу, както и на:

www.ipa-bgtr.mrrb.bg  

www.mrrb.government.bg

www.ab.gov.tr

http://cbc.ab.gov.tr/

www.eufunds.bg

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат на Програмата:

JShaskovo@mrrb.government.bg

Централен офис в Хасково, България: тел. +359 38 663 888;

Клон в Одрин, Турция: тел. + 90 284 214 9909.

 

Документи: Насоки за кандидатстване