Как да изглеждат Интеррег програмите след 2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва обществени консултации за новата визия и съдържание на програмите за териториално сътрудничество в следващия програмен период 2028-2034 г. Първият етап от допитването е насочен към заинтересованите страни, които вече могат да попълват въпросниците на следните адреси:

  1. По програмата България-Сърбия - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyNextInterregBGRS
  2. По програмата България-Северна Македония -  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NextInterregSurveyBGRNM
  3. По програмата България-Турция - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyNextInterregBGTR    

Въпросниците, изготвени по програмите, в които България участва като национален орган, са достъпни както следва:

  1. По програмата Румъния – България

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InterregROBGConsultationpost2027_BG_STK

  1. По програмата Евро-Средиземноморски басейн

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Interreg_Post2027

  1. По програмата Дунавски регион

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DanubeRegionpost2027survey

  1. По програмата Черноморски басейн

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrFwgCBbEYaU4X_OCegxYBNilxcNOXNKHGZt6_PQtkiFJog/viewform

  1. По програмата УРБАКТ IV

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/URBACT_consultation_2024

  1. По програмата Интеррег Европа

Post-2027 | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

Обществените консултации целят гражданите и заинтересованите страни, за които нуждите на касаещия ги регион са познати, да изразят потребностите от подобрения, които считат за съществени с оглед на подготовката на следващия програмен период.

В следващите месеци се предвиждат и консултации на място в трансграничните региони. Резултатите ще бъдат анализирани и изпратени на Европейската комисия, която ще обобщи данните от всички проведени аналогични допитвания в страните, участващи в Интеррег програмите.