В БЛАГОЕВГРАД СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

Община Благоевград започва изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“. По време на пресконференция днес кметът Методи Байкушев и екипът по проекта представиха ползите за гражданите от предстоящите европейски инвестиции, дейностите, които са предвидени за изпълнение и целите, които ще бъдат постигнати.

Община Благоевград е една от общините в България с нарушено качество на атмосферния въздух в периода 2017-2021 г., което се дължи на специфични климатични и географски особености. Особено през зимата, когато се ползват печките на твърдо гориво, изгорелите газове и фините прахови частици трудно напускат атмосферата и това води до силно замърсен въздух, а от там и до здравословни проблеми за всички, особено за малките деца.

Целта на проекта е именно подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване на вредните емисии от битовото отопление. Това може да бъде постигнато чрез предвидената подмяна на печките на дърва и въглища с алтернативни и екологосъобразни уреди като климатици, термопомпи и отоплителни уреди на пелети.

Общата стойност на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“ е 21 725 799.06 лева. 85% от тях са осигурени от Европейския съюз чрез Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., а останалите 15% са финансиране от националния бюджет на Р България. Домакинствата, чиито отоплителни уреди ще бъдат подменени, ще бъдат над 4 000.

„Този проект е сериозно предизвикателство както пред администрацията, така и пред гражданите. Вярвам, че в края на изпълнението му в края на 2028 година, ще се поздравим с това, че в месеците от ноември до април Благоевград ще има много по-чист въздух. Това от своя страна ще подобри качеството на живот на всички граждани“, каза по време на пресконференцията кметът на Благоевград Методи Байкушев.

Очаква се до две седмици община Благоевград да стартира мащабна информационна кампания и да обяви критериите за участие на гражданите в проекта. Желаещите да подменят отоплителните си уреди на твърдо гориво с алтернативни екологични устройства, ще подават заявления по образец. Всички заявления ще бъдат обработени, а всяко домакинство ще бъде посетено на място от комисия, която да установи коректността на представената информация. Старите печки на дърва и въглища ще бъдат демонтирани и извозвани за последващо третиране. Професионални монтажници ще доставят и поставят новите отоплителни уреди, които ще бъдат съобразени с конкретните специфики на жилището. Заявления за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво ще се приемат в продължение на три месеца от датата на обявяване на поканата за прием.

 

 

ОИЦ - Благоевград е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

 

За допълнителна информация:

Елена Михова, експерт КИЛ

Областен информационен център – Благоевград

тел. 0893/336728

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com