Подкрепа за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти – представяне на процедура по програма „Конкурентоспособност“ в Габрово

На 8 юли в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе събитие, на което експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа представиха процедурата „Подкрепа на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Участие взеха представители на малкия бизнес от целия северен регион, семейни предприятия, предприятия в областта на творческите индустрии и микро предприятия, осъществяващи дейности, включени в списъка на занаятите.

Главният директор на ГД ЕФК, г-н Радослав Ризов, откри срещата с кратко въведение в дейността на дирекцията, основните цели и актуалните проекти. Той подчерта значението на устойчивостта на инвестициите и възможностите за финансиране чрез Фонда на фондовете.

Експертите представиха детайли по възможностите  за кандидатстване, дейностите, които ще се финансират, и целите на процедурата. С бюджет от 117,5 млн. лв. и възможности за финансиране от 15 000 лв. до 150 000 лв., процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Финансирането ще подпомогне закупуването на нови машини, оборудване, специализиран софтуер и създаването на онлайн магазини.

Събитието предизвика голям интерес сред присъстващите, което доведе до оживена дискусия. Бяха зададени много въпроси относно допустимостта на кандидатите и новата дефиниция за семейни предприятия. Представителите на Министерството също така информираха за очакваните параметри на предстоящите процедури и финансови инструменти за стартиращ бизнес.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г. чрез ИСУН. Повече информация за процедурата може да се намери на адрес: https://pkip.egov.bg/wps/portal/program-pkip/home/news/news_procedure_31052024.

Областен информационен център – Габрово е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в България.