Откритата приемна на ОИЦ-Бургас посети Община Камено

ОИЦ - Бургас продължава да работи с граждани на общините от област Бургас.

На 10 юли /сряда/ в град Камено с информационна точка разположена пред сградата на общината, експерти на Центъра представиха  възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ с европейска подкрепа.

Въпреки високите температури не липсваха заинтересовани посетители. Актуални на днешната консултация бяха темите за условията за развитие на малкия и микро бизнес, както и водено от общностите местно развитие. Екипът на ОИЦ - Бургас предостави експертна информация по отворената процедура “Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 и запозна широката общественост с предстоящите събития и работна стратегия на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено.

През настоящия месец екипа на Центъра ще проведе работни посещения за целите на информационната кампания във всички 13 бургаски общини. Повече за предстоящите публични консултации може да намерите на адрес: eufunds.bg.

 

Областен Информационен Център – Бургас: тел.: 056/ 826 136, e-mail: oic.burgas@gmail.com;  адрес: ул. Княз Александър Батенберг 28 /Бизнес инкубатор/; web: www.eufunds.bg, www.burgas.bg; FB страница: Областен информационен център - Бургас