С 8,5 милиона лева реконструират съоръжения на „Напоителни системи“-Видин

През 2023 година в област Видин стартира изпълнението на проекти за над 47 милиона лева

С близо 8,5 милиона лева реконструират съоръжения на „Напоителни системи“-Видин. С два проекта по процедура „Проектни предложения от "Напоителни системи" ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) се осигурява реконструкция и модернизация на дюкер "Видбол" и главен напоителен канал М-2 и канал Р-12 към напоителна система "Рабиша" в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш.  Дюкер „Видбол” е основно съоръжение от напоителна система „Рабиша“, изградено на Главен напоителен канал М-2. Дюкерът е с дължина 2 787 m. Проектиран е и изграден за напояването на 45 919 дка.

Договорите по двата проекта на държавното дружество „Напоителни системи“ са сключени в края на  изминалата година и трябва да приключат през октомври 2025 година. През 2023 година в област Видин стартира изпълнението на проекти на обща стойност 47 426 403 лева, от тях финансирани по ПРСР за 31 017 617 лева.

С подкрепата на тази програма, чрез договорите от миналата година, се осигурява привличане на  средства за закупуване на земеделска техника, за оборудване и машини в преработвателни предприятия, за ремонтни и рехабилитационни дейности в инфраструктурата на малките общини в област Видин.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските фондове при споделено управление, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление.

           

За допълнителна информация:

Цветомир Ценков

Експерт „Комуникация, информация и логистика”

Тел: 0879 949 201