Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на РБ и на програмите

Файлови документи
Прикачен файл Size
Доклад за напредъка на Споразумението за партньорство 611.28 KB
Протокол Второто заседание на КН на Споразумението за партньорствоВторото заседание на КН на Споразумението за партньорство 1.02 MB
Материали от Второто заседание на КН на Споразумението за партньорство - част 1 16 MB
Материали от Второто заседание на КН на Споразумението за партньорство - част 2 14.65 MB
Материали от Второто заседание на КН на Споразумението за партньорство - част 3 11.61 MB
Заповед за определяне на поименния състав на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство от 01.07.2016 г. 480.36 KB
Протокол от Първото заседаниe на КН на Споразумението за партньорство, 27.11.2015 г. 1.44 MB
Материали от Първото заседание на КН на Споразумението за партньорство 34.54 MB
Заповед за определяне на поименния състав на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 5.28 MB
Решение на Европейската Комисия за одобрение на Споразумението за партньорство 132.45 KB
Презентация на г-жа Добринка Кръстева директор дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" в Администрацията на Министерския съвет, представена на проведената на 29.05.2015 г. конференция "Кохезионната политика 2014-2020 г. - предизвикателства и перспективи" в София хотел Балкан 1.41 MB