Първо заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.