Споразумение за партньорство 2021-2027, версия към месец февруари 2021 г.