Публичното обсъждане на Споразумението за партньорство 2021-2027 г. ще може да се наблюдава онлайн

Общественото обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г., което ще се състои на 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., ще може да се проследи в реално време.

Събитието ще се излъчва на живо (live streaming) в YouTube канала и страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg във Facebook на следните Интернет адреси: https://www.facebook.com/eufundsinbulgaria и https://www.youtube.com/channel/UClQ10jHX0Un7qblcqqitYFQ.

Възможност за задаване на въпроси ще бъде предоставена в онлайн чата на събитието само за регистрираните участници чрез платформата Webex.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството през новия програмен период 2021–2027 г. С него се поставя и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България.

Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г.

Споразумение за партньорство