ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ПО ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2021 – 2027 и ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ПО ИНСТРУМЕНТA ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ И ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА 2021 – 2027

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г., изменено и допълнено с Постановление №  296 на Министерския съвет от 30.10.2020 г. за разработване на стратегически и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021 – 2027 г., Министерството на вътрешните работи публикува за обществено обсъждане проект на програма по фонд „Вътрешни работи“ (ФВС) 2021 – 2027 г. и проект на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВ) 2021 – 2027 г.

Общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 8 октомври 2021 г. (петък) от 10:00 чрез платформата Webex. Срещата може да се достъпи от следния линк: https://dmp.webex.com/join/ipd.

По време на обсъждането се предвижда представяне на последните варианти на ФВС и ИУГВ, които са одобрени от Тематичните работни група за разработване на програмите, като в тях са отразени и коментарите на Европейската комисия, получени в рамките на неформалните консултации с Комисията. Ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят своя интерес до 7.10.2021 г. на електронен адрес: dmp@mvr.bg като посочат име, електронна поща и дали се включват като гражданин или представител на организация/институция.

Проектът на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 – 2027 г., актуализиран към 7 октомври 2021 г., можете да видите тук.

Проектът на програма по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 – 2027 г., актуализиран към 7 октомври 2021 г., можете да видите тук.