Споразумение за партньорство 2021 - 2027, версия към месец март 2022 г.