Събития на ОИЦ

Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Монтана

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 - 12:30

На 4 декември 2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в офиса на Областен информационен център – Монтана (ул. „Иван Аврамов“ №10) ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедура „Адаптирана работна среда“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

ОИЦ
Монтана

Открита приемна на ОИЦ-Видин във Видин

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 04 декември 2023 г., понеделник, от 10,30 ч. в централната част на гр. Видин - пред сградата на Банка ДСК, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Интегрираните териториални инвестиции, енергийната ефективност за гражданите и бизнеса, както и за други източници за подкрепа от Съюза. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 4 декември от 09:30 в залата на Общински съвет в гр. Нови пазар, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, на територията на община Нови пазар.

ОИЦ
Шумен

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Грамада

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 01 декември 2023 г., петък, от 13,00 ч. в центъра на гр. Грамада екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Интегрираните териториални инвестиции, енергийната ефективност за гражданите и бизнеса, както и за други източници за подкрепа от Съюза. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

ОИЦ
Видин

Открита приемна на ОИЦ-Видин в Макреш

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 01 декември 2023 г., петък, от 10,30 ч. в центъра на с. Макреш (пред сградата на читалището) екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе открита приемна. В продължение на час и половина потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Интегрираните териториални инвестиции, енергийната ефективност за гражданите и бизнеса, както и за други източници за подкрепа от Съюза. Посетителите на приемната ще получат и информационни материали (флаери и брошури) за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

ОИЦ
Видин

Информационна среща на ОИЦ - Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 1 декември 2023 г. (петък), от 10:00 часа, в офиса на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград, на бул. „България” 34, екипът му ще проведе информационна среща на тема „Възможности за еврофинансиране през 2024 година”.

ОИЦ
Разград

Информационна среща в Крушари

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 1 декември (петък) 2023 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Крушари, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г. Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване.

Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, общински съветници, работодатели, представители на месния бизнес, образователни институции, неправителствения сектор, земеделски стопани, граждани, медии и други заинтересовани лица.

На разположение на присъстващите ще бъдат информационни и рекламни материали.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА КАСПИЧАН

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 1 декември от 09:30 в залата на Общински съвет в гр. Каспичан, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, на територията на община Каспичан.

ОИЦ
Шумен

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВЯ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ПКИП и ПРЧР

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00 часа - 16:00 часа

          На 30 ноември 2023 г., четвъртък, от 14:00 часа Областният информационен център – Русе ще проведе в зала 1 на Областна администрация информационна среща. Тя ще бъде посветена на две отворени за кандидатстване процедури: „Внедряване на иновации“ на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП)  и „Адаптирана работна среда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). Участниците в събитието ще бъдат запознати с условията за кандидатстване. 

          „Внедряване на иновации“ е отворена за кандидатстване от 2 ноември 2023 до 31 януари 2024 г. Тя е насочена към микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация от различни икономически сектори, желаещи да внедрят иновация, попадаща в обхвата на една от подобластите на петте тематични области на ИСИС 2021-2027.

           „Адаптирана работна среда“ е отворена за кандидатстване до 5 януари 2024 г. Тя ще помогне за по-здравословна работна среда, безопасни и устойчиви условия на труд и подобряване на стандартите за това. Кандидатите трябва да имат самостоятелна правоспособност и да са  търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

ОИЦ
Русе

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

На 30 ноември 2023 г. (четвъртък), от 14:00 часа в сградата на Лесотехническия университет,  Централна сграда - секция „Ландшафтна архитектура“, с адрес: бул. „Климент Охридски“ 10, 1756 ж.к. Дървеница, екипът на Областен информационен център - София организира информационна среща със студенти на тема „Актуалните възможности за финансиране на проекти от Европейските фондове“.

 

ОИЦ
София