Събития на ОИЦ

ФОРУМ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МЕРКИТЕ ЗА ПО-ДОБРА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕГИОНА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
12:30

Програма 1 декември 2022Форумът се провежда по проект: ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. В него ще вземат участие представители на институции, отговорни за управлението, мониторинга и превенцията при природни бедствия и/или такива, предизвикани от производствени аварии. Те ще имат възможност да представят своя опит и стратегия за действия при възникване на бъдещи ситуации. Ще се обсъдят и бъдещи съвместни дейности и проекти.

Дата на провеждане: 1 и 2 декември 2022 г.

Място на провеждане: Заседателна зала Община Добричка

 

ОИЦ
Добрич

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 1 декември 2022 г. /четвъртък/ от 10:30 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща за представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове. По време на събитието ще бъдат представени приоритетите на отделните програми, бюджетите им, предстоящи и отворени процедури.

Информационната среща е част от обща кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2022 година, посветена на новите програми на България, съфинансирани от Европейския съюз за програмен период 2021 – 2027 г.

Събитието ще се проведе в офиса на ОИЦ – Благоевград на адрес пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „П. Яворов“.

ОИЦ
Благоевград

ОИЦ - Разград се включва в общата кампания на Мрежата от ОИЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 1 декември 2022 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в офиса на ОИЦ - Разград, екипът му ще проведе информационна среща с представители на Областния съвет на хората с увреждания в Разград, общественици и граждани на тема „Новите програми през периода 2021 – 2027 г.”.

Събитието е в рамките на общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-РУСЕ ПРЕДСТАВЯ НОВИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 - 12:15 часа

      На 01 декември 2022 г., четвъртък, от 10:00 часа в библиотеката на Русенски университет (Читалня, Корпус2, 2Г.208) Областният информационен център – Русе организира информационна среща на тема „Новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021- 2027 г.“  За участие в събитието са поканени студенти, докторанти, преподаватели.

      Срещата в Русенския университет е част от тазгодишната обща инициатива на Мрежата от 27 областни информационни центъра. Тя се провежда в страната в периода 14 ноември – 16 декември 2022 г. и  е  посветена на новия програмен период и свързаната с него национална законодателна рамка.

 

Областен информационен център - Русе: пл. "Свобода" №4 (Доходно здание), тел.: 082 506 899, е-mail: oic_ruse@abv.bg, Facebook: Областен информационен център - Русе  

ОИЦ
Русе

ОИЦ – ПЕРНИК ЩЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 01.12.2022 г. (четвъртък), от 10:00 ч. във  фирма "СЕКЮРИТИ ГРУП 555" ЕООД – гр. Перник, екипът на Областен информационен център – Перник ще проведе работна среща на тема: „Работа с ИСУН 2020“.

ОИЦ
Перник

ОИЦ-БУРГАС ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

Дата на събитието
Време на провеждане
9:30

На 30.11.2022г. /сряда/ от 9:30 часа в залата на ОИЦ-Бургас на адрес ул. Княз Александър Батенберг 28 /сграда Бизнес инкубатор/, центърът ще представи новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г.

Събитието е част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2022 г, която ще се проведе в цялата страна в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

ОИЦ
Бургас

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ - СОФИЯ СЪС СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00

На 30.11.2022 г. (сряда) от 13:00 часа, в конферентната зала на Областен информационен център София- град и София-област (бул. „Витоша“ 99, гр. София) ще се проведе информационна среща със студенти от магистърска програма „Европейски проекти“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участниците в информационната среща ще бъдат запознати със структурата на европейското финансиране през периода 2021-2027. Ще бъдат представени добри практики от програмите в обхвата на ЕСИФ за територията на областите София-град и Софийска област.

Проект BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОИЦ
София

ОИЦ – Търговище представя новия програмен период 2021 – 2027 г. в Попово

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 30 ноември (сряда) 2022 г., от 11:30 часа, в залата на Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1882" град Попово екипът на Областния информационен център – Търговище организира информационна среща, посветена на новия програмен период на България 2021-2027 г. На нея ще бъдат представени новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. – приоритети, финансиране, предстоящи и отворени процедури за кандидатсване.

Поканени за участие са представители на местната власт и неправителствения сектор, на бизнеса, читалища, училища, медии и други заинтересовани лица.

Събитието е част от националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г.

ОИЦ
Търговище

ОИЦ-Ямбол ще представи програмите от новия период пред всички заинтересовани страни от област Ямбол

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30 ноември 2022 г. /сряда/ от 10:30 часа в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе информационно събитие, част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г. На него пред всички заинтересовани страни ще бъдат представени приоритетите, условията за финансиране, потенциалните кандидати и други аспекти от програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027г.

Участниците, които не могат да присъстват на място, могат да проследят събитието в платформата Webex на следния адрес:

Meeting link:

https://meet158.webex.com/meet158/j.php?MTID=m9e18f8d7eb6d5dbf92b29cfcc727c4a2

Meeting number:

2554 086 6269

Password:

A6rbPg5wSB9 (26727459 from video systems)

ОИЦ
Ямбол

Среща на ОИЦ-Видин с общини и неправителствени организации за новите програми 2021-2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 30 ноември 2022 г., сряда, от 10,30 до 12,00 ч., екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе в заседателната си зала в гр. Видин среща с общините от областта и неправителствени организации на тема „Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021-2027 г.“.

На срещата ще бъдат представени двете приоритени оси по Програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“: „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите“, както и другите възможности за финансиране от ЕС, релевантни за област Видин. Акцент в събитието ще бъде социално-икономическото въздействие на програмите и изграждането и засилването на партньорствата между бенефициентите. Срещата е част от общата кампания на Мрежата от 27 областни информационни центъра за представяне на програмите от период 2021-2027 г.

ОИЦ
Видин