CARE

Информационен ден, посветен на стартиране изпълнението на 3 проекта за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. се проведе в Министерството на туризма на 14.10.2022 г..