Събития

ОИЦ - Разград се включва в информационна среща на Министерството на иновациите и растежа

Дата на събитието
Време на провеждане
14:00

В Заседателната зала на Общински съвет – Разград, на бул. „Бели Лом“ №37А, ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и структурните фондове на Европейския съюз.

Събитието е организирано от Министерството на иновациите  и растежа и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ - Управляващ орган на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Домакин е Областният управител на област Разград Драгомир Златев.

По покана на организаторите в срещата с представители на местния бизнес и работодателски организации ще участва и управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов.

ОИЦ
Разград

ФОРУМ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МЕРКИТЕ ЗА ПО-ДОБРА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕГИОНА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Дата на събитието
Време на провеждане
9:00

Програма 2 декември 2022Форумът се провежда по проект: ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. В него ще вземат участие представители на институции, отговорни за управлението, мониторинга и превенцията при природни бедствия и/или такива, предизвикани от производствени аварии. Те ще имат възможност да представят своя опит и стратегия за действия при възникване на бъдещи ситуации. Ще се обсъдят и бъдещи съвместни дейности и проекти.

ОИЦ - Добрич ще представи програма INTERREG Румъния България VI A.

Дата на провеждане: 1 и 2 декември 2022 г.

Място на провеждане: Заседателна зала Община Добричка

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-Габрово представя новия програмен период 2021 – 2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 часа

На 5 декември 2022 г. от 10.00 часа в залата на Областен информационен център – Габрово ще се проведе информационна среща на тема „Нов програмен период 2021-2027 година“.

По време на събитието ще бъдат представени програмите за настоящия програмен период, както и актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения.

Поради ограничения капацитет на залата на ОИЦ – Габрово, моля да се запишете за участие предварително на e-mail: oic@gabrovo.bg

В случай на повече записани участници, събитието ще се проведе отново на 6.12.2022 г. със същия начален час.

ОИЦ
Габрово

Информационна среща „Европейски възможности за младите хора” ще проведе ОИЦ - Разград

Дата на събитието
Време на провеждане
13:00 часа

На 7 декември 2022 г. (сряда), от 13 часа, в Актовата зала на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - Разград, екипът на Областeн информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе информационна среща на тема „Европейски възможности за младите хора”.

Събитието е в рамките на общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от еврофондовете за програмен период 2021-2027 г.

ОИЦ
Разград

ОИЦ-ЯМБОЛ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИ ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 8.12.2022г. от 11:00 часа в офиса на Областен информационен център – Ямбол на ул. „Търговска“ № 34 ще се проведе работна среща с представители на медиите в областта. На нея ще бъдат представени броят и стойностите на договорените и изпълнени проекти в област Ямбол по общини и по програми за програмен период 2014-2020 г.

         

 

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 0879 80 27 80

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА СРЕЩА В ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 13 декември (вторник) 2022 г., от 10:00 ч., в НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1873 г.", гр. Тутракан ще се състои информационна среща на тема „Нов програмен период 2021-2027“. По време на събитието ще бъдат представени новите програми, както и актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения. Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, читалища, доставчици на социални услуги, граждани и заинтересовани лица. Събитието е част от националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г.

ОИЦ
Силистра

Информационна среща на ОИЦ – Велико Търново за представяне на програмите за периода 2021-2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 14 декември 2022 г. (сряда) от 10:30 ч. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново (бул. „България“ № 24) ще се проведе информационна среща за представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. и популяризиране на националната законодателна рамка за новия програмен период.

Събитието е част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ-СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА СРЕЩА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 15 декември (четвъртък) 2022 г., от 10:00 ч., в залата на ОИЦ-Силистра ще се състои информационна среща на тема „Нов програмен период 2021-2027“. По време на събитието ще бъдат представени новите програми, както и актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проектни предложения. Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, читалища, доставчици на социални услуги, граждани и заинтересовани лица. Събитието е част от националната инициатива на Мрежата от ОИЦ в България за 2022 г.

ОИЦ
Силистра

Работна среща на ОИЦ – Велико Търново с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00 ч.

На 16 декември 2022 г. (петък) от 10:00 ч. в Конферентната зала на Областен информационен център – Велико Търново ще се проведе работна среща с представители на медиите от Велико Търново.

Ще бъдат представени новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове и националната законодателна рамка за новия програмен период 2021-2027 г. Присъстващите ще бъдат запознати и с резултатите от дейността на ОИЦ – Велико Търново през изминалата 2022 г.

ОИЦ
Велико Търново