МОБИЛНИЯТ ОФИС НА ОИЦ-ПЛЕВЕН ОТНОВО Е НАПЪТ

   С приемна на открито в центъра на града на 3 ноември 2022 г. екипът на Областния информационен център в Плевен откри есенната си информационна кампания. От 7 до 21 ноември мобилният офис ще спре във всяка една община от областта с актуална информация за възможностите по европейските програми и с много промоционални материали. Експертите са разработили дипляни с основните изисквания към кандидатстващите млади земеделски стопани по подмярка 6.1, с акцентите, според индикативната годишна работна програма, по подмярка 6.4 за подкрепа на неземеделски дейности в селските райони, както и за възможностите на общините да получат финансиране за строителство и рехабилитация на улици и пътища и за подобряване на енергийната ефективност на общински сгради.

   В Плевен посетителите на откритата приемна задаваха въпроси и за планираната помощ за бизнеса за следващите шест месеца, за мерките за подпомагане на работещите родители, на възрастните и на хората с увреждания по новата програма за развитие на човешките ресурси.

   Следващата среща е на 7 ноември от 11 ч. в гр. Гулянци.