ОИЦ - Кърджали

Адрес: Ул. „Македония”, Сграда на „Информационен център”, офис № 5, Гр. Кърджали 6600

Тел./факс: 036165334

Електронна поща:  oic_kardjali@abv.bg