ОИЦ - Ловеч

Адрес: Ул. „Търговска” № 29, Барокови къщи, Гр. Ловеч 5500

Тел./факс: 068604297

Електронна поща: oic.lovetch@gmail.com