Събития на ОИЦ

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 5 декември от 09:30 в залата на Общински съвет в с. Никола Козлево, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Никола Козлево.

ОИЦ
Шумен

Среща на ОИЦ-Видин с медиите

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 05.12.2023 г., вторник, от 10,30 до 11,00 ч., в заседателната си зала на пл. „Бдинци“ 2, екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе среща с медиите. Акцент в събитието ще бъде представянето на подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни на ОИЦ-Видин в единадесетте общини на областта. Представителите на медиите ще могат да задават своите въпроси и по интересуващи ги теми, свързани с финансирането от програмите, съфинансирани от ЕФСУ 2021-2027 и други инструменти на ЕС.

ОИЦ
Видин

ОИЦ-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ЕДНОДНЕВНО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: „СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТ СМОЛЯН“

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

През 2023-та година обръщаме поглед назад към постигнатото с европейско финансиране през изминалия програмен период, към предизвикателствата и научените уроци в област Смолян. Сред множеството европейски проекти е важно да бъдат отличени пред широката общественост някои добри практики, от които да почерпим вдъхновение занапред.

В тази връзка ОИЦ - Смолян организира събитие на тема „Споделяне на добри практики от проекти с европейско финансиране в област Смолян“, което ще мотивира заинтересовани страни от областта да споделят своя опит и идеи, да възстановят стари и да поставят началото на нови партньорства, ще насърчи участниците да са още по-активни в осъществяване на своите идеи с европейско финансиране.

Събитието ще се проведе в Общинска администрация – Смолян, зала 247 от 10,30 ч. на 05.12.2023 г.. Поканени за участие са представители на общини, нестопански организации и институции от област Смолян, които ще разкажат за свои изпълнени проекти, които считат за иновативни, интересни и с висока добавена стойност. 

Всички заинтересовани от темата са добре дошли на събитието!

ОИЦ
Смолян

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 5 декември /вторник/ 2023 г., от 15:00 часа, Областният информационен център-Варна ще се включи в онлайн семинар „Отключване на потенциала на екосистемите и мрежите за иновации в областта на мобилността“. Той ще се проведе в изпълнение на проекта INNO-MOB, финансиран от програма „Хоризонт Европа“.

За участие в събитието е нужна предварителна регистрация на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcPCeCw7Uhx5bEGC0Y3mpUWIvwKz-wvmva0Z1ZIOsKXjFX1g/viewform.

ОИЦ
Варна

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 6 декември от 09:30 в зала 314 в сградата на Община Велики Преслав, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Велики Преслав.

ОИЦ
Шумен

ОИЦ – Добрич с информационна среща в град Балчик

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 6 декември (сряда) 2023 г., от 10 до 12 часа, в заседателната зала на Община Балчик, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г. Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване.

В срещата ще участва и Татяна Гичева от Европа Директно Добрич, която ще запознае присъстващите с насочените към земеделските производители интервенции от Плана за възстановяване и устойчивост, както и с новата Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2023-2027 г.

Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, работодатели, представители на месния бизнес, образователни институции, неправителствения сектор, земеделски стопани, граждани, медии и други заинтересовани лица.

На разположение на присъстващите ще бъдат информационни и рекламни материали.

ОИЦ
Добрич

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 7 декември от 09:30 в залата на Общински съвет в с. Венец, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Венец.

ОИЦ
Шумен

ОИЦ – Ловеч представя пред медии дейността си през 2022 и 2023 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 07 декември 2023 г. от 10:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч, Барокови къщи, ет.1, ще се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии за представяне дейността на ОИЦ-Ловеч, във връзка с приключване на проект: „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-Ловеч за периода 2023-2023“, Договор за БФП №BG05SFOP001-4.007-0013-C01 с бенефициент Община Ловеч, Процедура за БФП №BG05SFOP001-4.007„Осигуряване функционирането на национална мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

Поканени за участие са представители на местни, регионални и национални медии от област Ловеч.

ОИЦ
Ловеч

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 8 декември от 09:30 в залата на Младежки дом в гр. Върбица, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Върбица.

ОИЦ
Шумен

ОИЦ-ШУМЕН С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СМЯДОВО

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30 - 13:00

На 11 декември от 09:30 в залата на Музеен комплекс в гр. Смядово, Областен информационен център - Шумен ще проведе информационна среща за представяне на индикативни годишни работни програми за 2024г. и актуални процедури за кандидатстване. На срещата очакваме да присъстват представители на общинска администрация, кметове на кметства, работодатели и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на територията на община Смядово.

ОИЦ
Шумен