ОИЦ-Добрич представя новия програмен период 2021 – 2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
09:30

Кампания на мрежата от  ОИЦНа 30 ноември (сряда) 2022 г., от 09:30 часа, екипът Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие, посветено на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. На срещата ще бъдат представени приоритетите на програмите, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г., условията за финансиране, съпоставка с предходния програмен период, както и националната законодателна рамка за новия програмен период.

Събитието ще се проведе в хибриден формат – присъствено в Голяма заседателна зала, ет.2 на Община град Добрич и виртуално във Фейсбук страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/

Участието в информационната среща е безплатно. Необходима е предварителна регистрация до 29 ноември 2022 г. чрез регистрационната форма на следния линк: https://forms.gle/X8mSiu2i6xstbbnw7. Ако възникне проблем с линка за регистрация, е необходимо да се копира хипервръзката от документа и да се постави в браузъра. 

Информационното събитие е насочено към потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, местните власти, академичната общност, образователни организации, представители на бизнеса, неправителствения сектор, младежи, медии, широка общественост и др.

Инициативата се организира в рамките на Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, която се провежда в периода 14 ноември 2022 г. – 16 декември 2022 г.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg

ОИЦ
Добрич