ОИЦ – Монтана представя новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021 – 2027 г.

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00 - 12:00

На 29 ноември 2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателната зала на Общински младежки дом – Монтана Областният информационен център ще проведе информационна среща за представяне на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г., както и на отворени и предстоящи процедури за кандидатстване. Ще бъде популяризирана и националната законодателна рамка за новия програмен период.

Поканени за участие са потенциални и настоящи бенефициенти по програмите, местните власти, академичната общност, неправителствения сектор, представители на бизнеса, младежи, медии, широка общественост.

Инициативата е част от общата кампания на мрежата от областни информационни центрове в България за 2022 г.

ОИЦ
Монтана