Представяне на Стратегия за ранно предупреждение и адекватна реакция в извънредни ситуации

Дата на събитието
Време на провеждане
16:00

Община Добричка, водещ партньор по проект ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България ще проведе семинар за представяне на Съвместната стратегия и Съвместен план за действие по проект ROBG 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич”.

Основната цел на проекта е да се създаде устойчиво партньорство от двете страни на границата за ранно предупреждение и адекватна реакция в извънредни ситуации и обмен на информация и ресурси, както на институционално ниво, така и сред широката общественост и доброволните формирования.

За постигане на тази ще се организират поредица от семинари в област Добрич и при партньора от гр. Кълъраш.

Семинарът ще се проведе в гр. Добрич на 25 ноември 2022 г., петък, от 16:00 ч. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация.

Програма:

  • Откриване;
  • Представяне на проект ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“;
  • Презентация на разработените по проекта Съвместната стратегия и Съвместен план за действие;
  • Обсъждане на дейността на доброволческите формирования в Област Добрич; 
  • Обсъждане на участие във Форум за валоризация на мерките за по-добра защита на населението в региона при извънредни ситуации, който ще се проведе на 1 и 2 декември 2022 г. в град Добрич.
ОИЦ
Добрич