ОИЦ – Добрич с информационна среща в град Каварна

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 24 ноември (петък) 2023 г., от 10 до 12 часа, в заседателната зала на Община Каварна, екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г. Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване.

В срещата ще участва и Татяна Гичева от Европа Директно Добрич, която ще запознае присъстващите с насочените към земеделските производители интервенции от Плана за възстановяване и устойчивост, както и с новата Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2023-2027 г.

Поканени за участие са общински експерти, кметове и кметски наместници, работодатели, представители на месния бизнес, образователни институции, неправителствения сектор, земеделски стопани, граждани, медии и други заинтересовани лица.

На разположение на присъстващите ще бъдат информационни и рекламни материали.

ОИЦ
Добрич