ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Дата на събитието
Време на провеждане
11:30

На 21 ноември /вторник/ 2023 г., от 11:30 часа в заседателната зала на Община Долни чифлик, Областният информационен център-Варна ще се включи в заключителна пресконференция по проекта „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По време на срещата ще бъдат представени целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

ОИЦ
Варна