ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ДОМАКИНСТВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПМДР

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 24 ноември /петък/ 2023 г., от 10:00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), ще се проведе пресконференция по проекта “Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ - предпоставки за инвестиции и устойчив растеж”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“.

ОИЦ
Варна