ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ ПО ПРЧР 2021 - 2027

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30

На 23 ноември 2023 г. /четвъртък/ от 10.30 часа екипът на Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“.

По време на събитието ще бъдат представени Условията за кандидатстване, допустимите кандидати, дейности и разходи по процедура с отворен прием на проектни предложения  BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.  

Срещата е насочена към всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение и разполагащи със съответния финансов и оперативен капацитет.

Събитието ще се проведе в офиса на Областен информационен център - Благоевград на пл. „Георги Измирлиев“ 5, вход за зала „Яворов“.

ОИЦ
Благоевград