ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ-СИЛИСТРА

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 13 декември (сряда) 2023 г., от 11:00 ч., в залата на Областен информационен център – Силистра ще се състои заключителна пресконференция по Проект „Функциониране на Областен информационен център –  Силистра”, Договор № BG05SFOP001-4.007-0015-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Поканени за участие са представители на Областна администрация Силистра, Община Силистра, Общински съвет Силистра, както и местни медии.

ОИЦ
Силистра