ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ДВУДНЕВНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОИЦ-ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022-2023 Г.

Дата на събитието
Време на провеждане
20:00

Областен информационен център – Пловдив ще реализира двудневно заключително събитие по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2022-2023 г.“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съвместно с ансамбъл „Тракия“ и Quiz night Plovdiv.

През първия ден – на 11.12.2023 г., в Дом на културата „Борис Христов“ ще се проведе коледен концерт под надслов „Зимна приказка“ на детска танцова школа към Ансамбъл „Тракия“. Концертът ще стартира в 19:00 часа, но експертите на Областния център ще бъдат на разположение във фоайето на Дома на културата от 18:00 часа до края на събитието и ще отговарят на въпросите на всички желаещи да се информират за програмите и процедурите за кандидатстване, финансирани със средства от Европейския съюз.

На следващия ден – 12.12.2023 г., от 20:00 часа, в Estrella Bar&Dinner, гр. Пловдив ще се проведе специален куиз, с включени въпроси за Европейския съюз и много награди под надслов „EU QUIZ NIGHT“. В интелектуалната битка ще имат възможността да се включат безплатно десетки желаещи, които да покажат знанията си в областта на европейските политики и фондовете на Европейския съюз.

И на двете събития ще бъде популяризирана дейността на ОИЦ-Пловдив, както и успешното приключване на проекта, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“. Освен това на всички участници ще бъде напомнено, че дейността на Областния център няма да приключи, а ще продължи да се осъществява и след 01.01.2024 г., с финансовата подкрепата на Програма „Техническа помощ“.

покана

ОИЦ
Пловдив