Новини от ОИЦ - Плевен

Общественото обсъждане на концепцията на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен „Развитие на дуалната система за обучение“ събра на 21 февруари представители на всички заинтересовани страни – ученици, учители, работодатели и родители. Гост на събитието бе заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Проекти и хуманитарни дейности“ Елина Димитрова, която в приветствието си подчерта, че училището е първото в област Плевен, което започва да предлага обучение в дуална система. Началото е поставено през 2016 г.

Екипът на Областния информационен център в Плевен се срещна с представители на медиите в областта, за да ги информира за успешно преминалите първата проверка концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападен регион за планиране и да представи предстоящите събития за публични консултации.

Николета Минчева, експерт "Комуникация и информация", представи основните параметри на трите концепции, които са планирали дейности в област Плевен, като насочи вниманието към презентациите, качени на eufunds.bg, и към онлайн анкетите. 

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен „Развитие на дуалната система за обучение“ залага на досегашния опит на училището в дуалното обучение, започнал с участие в българо-швейцарския проект ДОМИНО и минаващ през проекта на МОН  „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион планира да реализира екип от Медицинския университет в Плевен в партньорство със седем общини от област Плевен и три от област Ловеч, осем болници от двете области, Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, представители на бизнеса и академичната общност.

Община Долна Митрополия е разработила заедно с Община Долни Дъбник и Община Гулянци, с многопрофилната болница за активно лечение в Гулянци, с Възпитателно училище интернат „Христо Ботев“ в с. Подем, със СУ „Евлоги Георгиев“ в Тръстеник, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Горна Митрополия и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия концепция за интегрирани териториални инвестиции, с които да подкрепи развитието на местния потенциал.

Три от концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подадени в Северозападния регион за планиране и преминали проверката за административно съответствие и допустимост, предвиждат дейности в различни населени места в област Плевен. Индикативният бюджет за изпълнението им възлиза на 57 млн. лв. общо. 89% от тях, почти 51 млн. лв., са поискани от Програма „Развитие на регионите“, близо 5 млн. лв. е стойността на дейностите с финансиране от Програма „Околна среда“, 790 000 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и 632 хиляди лв. от Програма „Образование“.

Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през програмния период 2021 - 2027 г. като част от усилията за намаляване на различията между регионите.

21 концепции за интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион са били подадени в рамките на първата покана за кандидатстване. 17 от тях преминават успешно проверката за административно съответствие и допустимост - 14 комбинирани.

Близо 12 години експертите в Областния информационен център – Плевен работят за по-голяма публичност и прозрачност при изпълнението на програмите в България, съфинансирани от европейските фондове, за равен, пълен и по-лесен достъп на гражданите до информация за възможностите за подпомагане със средства от Европейския съюз.

На 5 декември 2023 г. екипът на ОИЦ – Плевен се срещна с представители на медиите, за да представи напредъка в областта през 2023 г. по програмите, съфинансирани от европейските фондове

От октомври 2022 г. до края на ноември 2023 г. в област Плевен са сключени 184 договора за подпомагане от европейските фондове. Общата им стойност е почти 115 милиона лева, от които над 81 милиона представляват безвъзмездна подкрепа. От тях към 1 декември 2023 г. реално са изплатени 9 762 765 лв.

Събитие за споделяне на придобитите умения по време на практическо обучение и стаж в България или в чужбина събра представители от професионалните гимназии в Плевен. Инициаторът, екипът на ПГ по транспорт в града, представи резултатите от проекта на училището „Електрическият транспорт – екологичен поглед към бъдещето“, съфинансиран от програма Еразъм + на ЕС.

Сред официалните гости бяха председателят на обществения съвет на гимназията, представител на общинския съвет в града, директори на училища, управителят на Областния информационен център.