Контакти

Юра Йорданова- Витанова - заместник -министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.

Главна дирекция  "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" - Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г./ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Адрес: 1303, град София, България

ул. "Осогово" 38-40

Ася Станкова - Главен директор на ГД СППРР, МРРБ

Тел: 02/ 9031 915     

                
e-mail: oprd@mrrb.government.bg

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home

https://www.youtube.com/@-opregionsingrowth

https://m.facebook.com/profile

https://www.instagram.com/opdr_bg/

https://www.linkedin.com

 

Приемен ден за бенефициенти:

УО на ОПРР има приемен ден за бенефициенти на ОПРР, всеки вторник. Бенефициентите трябва да подават предварителна заявка в свободен текст с посочена тема, до петъка на предходната седмица на следния email: oprd@mrrb.government.bg.

Приемните дни се провеждат на адрес: град София 1303, ул. "Осогово" 38-40

 

Важно за бенефициентите!

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, уведомява своите бенефициенти, партньори и заинтересовани лица, че считано от 01.11.2023 г. се преустановява функционирането на деловодството на ГД СППРР. Работата му ще бъде поета от общото деловодство в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19.

УО моли всички свои бенефициенти и партньори да изпращат цялата кореспонденция, адресирана до УО на ПРР 2021-2027 на горепосочения адрес.

Запитвания и въпроси, искания, жалби, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg .

Данни за кореспонденция с Центъра за административно обслужване на МРРБ:

София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19

Тел.: 02/940 54 92

Тел. централа: 02/94 05 900

Факс: 02/987 25 17

 

Регионални отдели на ГД "СППРР":


Северозападен район 
Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” 69А, 
етаж 4                                    
Тел. 094 / 601125, 601135, 
601145, 601140
Северен централен район 
Русе
Площад „Свобода” 6, етаж 6                                   
(в сградата на община Русе)                                
Телефон/факс 082 / 830 768 
Североизточен район 
Варна
ул. „Д-р Пискюлиев” 3, етаж 4                    
Тел. 052/625 721, 625 483 
Югозападен район 
София

гр. София 1303, ул. "Осогово" 38-40 

Тел 02 / 9031 893, 9031 900

 
Южен централен район
Пловдив
ул. „Богомил” 31, етаж 4
телефон 032 / 630 236, 630 237
 
Югоизточен район 
Бургас
бул. „Стефан Стамболов” 120, етаж 5                             
телефон 056 / 810 426