Новини

В периода 22-23.08.2023 г. в гр. Перник и гр. Кюстендил беше даден старта на провеждането на съвместна информационна кампания на Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г.

165 са концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подадени в рамките на срока за кандидатстване по първата процедура по Програмата за развитие на регионите - процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и култура в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е сред 30-те финалиста в конкурса „Regiostars 2023”, организи

Основната цел на събитието е представяне пред всички заинтересовани страни на възможностите за подкрепа по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.