Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефика

2023 г. е ключова за приключването на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и старта на инвестициите по настоящата програма

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

За поредна година експерти от ГД СППРР взимат участие в централното събитие на платформата fi-compass, организирано в периода 13-15 март 2023 г. в Брюксел, Белгия.

Сред партньорите на събитието бяха ФнФ и УО на ПКИП 2021-2027, които също участват в новия интегриран подход

Фондът на фондовете и Управляващите органи на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

С Решение № C(2023) 1607 final от 03.03.2023 г. Европейската комисия одобри версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

Конкурсът за наградите Regiostars 2023 се организира от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия

Всички бенефициенти на проекти, финансирани по ЕФРР, ЕСФ + и Кохезионният фонд могат да подават своите проекти за кандидатстване за 16-то издание на наградите Regiostars 2023. Конкурсът ще приключи на 31 май 2023 г. Независимо жури ще определи победителите в шест категории:

Община Бяла стартира реализацията на Проект № BG16RFOP001-6.002-0013-C01 „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“ с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г., в съответствие с чл. 26, ал.

Петото издание на Форум за градовете, организирано от Генерална дирекция „Регионална и градска  политика“  на Европейската комисия, ще се проведе на 16 и 17 март 2023 г. в град Торино под мотото „Заедно за зелени и справедливи градове“.