Комитет за наблюдение

Публикувана е Заповед №РД-02-36-1198/30.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за състава на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 

Трeтото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (КН на ПРР 2021-2027) беше проведено на 28.06.2023 г. (сряда) от 9:30 ч. Хибридeн формат - присъствено в Химикотехнологичен и металургичен университет в гр.

Публикувана е Заповед №РД-02-36-777/28.06.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за състава на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 

Второто заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (КН на ПРР 2021-2027) се проведе онлайн на 03 май 2023 г. Материалите от него може да откриете по-долу:

Първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (КН на ПРР 2021-2027) беше проведено на 16.03.2023 г.  (четвъртък) от 9:00 ч. в Гранд хотел „Милениум“,  гр. София. Материалите от него може да откриете по-долу:

Двадесет и първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (КН на ОПРР 2014-2020) беше проведено на 30 ноември 2022 г. в хотел „Верея“,  гр. Стара Загора. Материалите от него може да откриете по-долу: